ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ

ISSN 1026-3365

(У зв'язку з перерегістрацією збірника попередній ISSN 0459-1216 було змінено на ISSN 1026-3365)

Збірник наукових праць. Заснований у 1965 р.

Збірник публікує оригінальні статті за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень із питань лісівництва, лісознавства, лісовирощування та лісорозведення, агролісомеліорації, лісової ентомології, фітопатології, моніторингу, радіології, селекції деревних порід, мисливствознавства. Призначений для науковців і спеціалістів лісового господарства, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Попередня назва видання:  «Лесоводство и агролесомелиорация» (1965–1990)

З 1991 року видання має назву українською мовою: «Лісівництво і агролісомеліорація»

Мови видання: українська, російська, англійська

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 15588-4060Р від 12.08.2009

Збірник є фаховим з галузі сільськогосподарські науки: наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015

Засновник:Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького

Періодичність виходу – два рази на рік.

Наклад – 100 примірників.

Статті рецензують щонайменше два рецензенти. Редакційна колегія ухвалює остаточне рішення щодо публікації.

Збірник представлено:

– на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського[посилання]

– у загальнодержавній реферативній базі даних (РБД) «Україніка наукова» 

– у каталозі наукових баз даних WorldCat

Редакційна колегія:

Головний редактор

Ткач Віктор Петрович,доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України,директор Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Харків, Україна

Заступник головного редактора

Мєшкова Валентина Львівна, доктор сільськогосподарських наук, професор,завідувач лабораторії захисту лісу, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Харків, Україна

Відповідальний секретар

Оболоник Ірина Василівна, кандидат фізико-математичних наук,завідувач науково-інформаційного відділу, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Харків, Україна

Букша Ігор Федорович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії моніторингу та сертифікації лісів, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Харків, Україна

Висоцька Наталя Юріївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник перший заступник директораУкраїнського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Харків, Україна

Ворон Володимир Пантелеймонович,кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,завідувач лабораторії екології лісу, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Харків, Україна

Гладун Григорій Борисович,доктор сільськогосподарських наук, професор,завідувач лабораторії лісових культур та агролісомеліорації, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Харків, Україна

Краснов Володимир Павлович,доктор сільськогосподарських наук, професор,завідувач кафедри екології,Житомирський державний технологічний університет, Житомир, Україна

Криницький Григорій Томкович,доктор біологічних наук, професор,завідувач кафедри лісівництва НЛТУ України, Львів, Україна

Лакида Петро Іванович,доктор сільськогосподарських наук, професор,директорНавчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

Лось Світлана Анатоліївна,кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,завідувач лабораторії селекції, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Харків, Україна

Мігунова Олена Сергіївна,доктор сільськогосподарських наук, професорголовний науковий співробітник лабораторії екології лісу, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Харків, Україна

Парпан Василь Іванович,доктор біологічних наук, професордиректорУкраїнського науково-дослідного інституту гірського лісівництва імені П. С. Пастернака

Пастернак Володимир Петрович,доктор сільськогосподарських наук, доцент,провідний науковий співробітник лабораторії моніторингу та сертифікації лісів, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Харків, Україна

Усеня Володимир Володимирович,доктор сільськогосподарських наук, професор,заступник директора з наукової роботиІнститут лісу Національної академії наук Білорусі, Гомель, Республіка Білорусь

Усцький Іван Мирославович,кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,завідувач лабораторії підвищення стійкості лісів, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Харків, Україна

Склад редакційної колегії затверджено Вченою радою УкрНДІЛГА, протокол № 8 від 31 січня 2015 р.

Адреса редакційної колегії: 61024, Харків, вул. Пушкінська, 86, УкрНДІЛГА.

Тел. 8-057-707-80-01, e-mail: Valentynameshkova@gmail.comobolonik@uriffm.org.ua