131 Випуск Збірника Наукових Праць "Лісівництво І Агролісомеліорація"

Українська

Повний текст збірника /Full text of the issue  

Назва статті Автори Резюме англійською мовою Розділ
Продуктивність та стан суцільних і часткових культур дуба звичайного в умовах свіжої ясенево-липової діброви ДП «Скрипаївське НДЛГ» Андрущенко О. П., Румянцев М. Г., Луначевський Л. С. Productivity and condition of solid and partial forest plantations of english oak in a fresh maple-lime oak forest in the Skrypayivske Training & Experimental Forestry Enterprise ЛІСІВНИЦТВО
Лісотипологічна структура та продуктивність деревостанів тополі чорної в різних природно-кліматичних зонах рівнинної частини України Висоцька Н. Ю. Typological structure and productivity of black poplar stands in different natural and climatic zones of the plain part of Ukraine ЛІСІВНИЦТВО
Природне відновлення лісів після суцільних рубок головного користування в соснових деревостанах Східного Полісся Жежкун A. М., Жежкун I. М. Natural regeneration of forests after final harvesting in pine stands of Eastern Polissya ЛІСІВНИЦТВО
Вплив інтенсивності рубок догляду на таксаційні показники дубових деревостанів в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу Луначевський Л. С. , Румянцев М. Г. Effect of thinning intensity on the mensuration parameters of oak stands in fresh maple-lime oak forest in the Left-bank Forest-Steppe ЛІСІВНИЦТВО
Особливості відпаду дерев після проведення рубок догляду в ялинових насадженнях Новгород-Сіверського Полісся Порохняч І. В. Features of tree mortality after tending felling in spruce stands in Novgorod-Severskiy Polissya ЛІСІВНИЦТВО
Санітарний стан ялинників на дослідних об`єктах Гірського науково-дослідного відділу Слободян П. Я. Health condition of spruce stands at the experimental plots of the Mountain Research Department ЛІСІВНИЦТВО
Еколого-економічні наслідки всихання ялинників Українських Карпат Шпарик Ю. С. Ecological and economic results of spruce decline in the Ukrainian Carpathians ЛІСІВНИЦТВО
Сучасний стан плюсових дерев модрини в Сумській області Григорьєва В. Г., Самодай В. П. Current status of larch plus trees in the Sumy region СЕЛЕКЦІЯ І ДЕНДРОЛОГІЯ
Морфолого-анатомічні характеристики хвої потомств природних і синтетичних популяцій сосни звичайної в сортовипробних культурах Дишко В. А., Торосова Л. О. Morphological and anatomical characteristics of needles of natural and synthetic scots pine’s progenies in the variety test СЕЛЕКЦІЯ І ДЕНДРОЛОГІЯ
Особливості розвитку крон та репродукції дуба звичайного на насінних плантаціях ДП «Гутянське ЛГ» Харківської області Лось С. А., Годований О. М., Григорьєва В. Г., Губін Є. А. Features of English oak crown development and reproduction in seed orchards at the Hutyanske Forestry Enterprise, Kharkiv region СЕЛЕКЦІЯ І ДЕНДРОЛОГІЯ
Дослідження кращих соснових насаджень і відбір плюсових дерев у Запорізькій області Терещенко Л. І. Study of the best pine plantations and selection of plus trees in the Zaporizhzhya region СЕЛЕКЦІЯ І ДЕНДРОЛОГІЯ
Особливості розподілу снігу й вологи під впливом полезахисних лісових смуг щільної конструкції Сидоренко С. В., Біла Ю. М. Features of snow and moisture distribution under the influence of shelter belts of dense construction ЛІСОВІДТВОРЕННЯ, АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ
Морфологічні й агрохімічні показники літоземів під лісовими насадженнями на рекультивованих землях Житомирського Полісся Струтинський О. В., Тарнопільський П. Б. Morphological and agrochemical characteristics of lithozems under forest plantations on recultivated lands in Zhytomyr Polissia ЛІСОВІДТВОРЕННЯ, АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ
Ріст і стан лісових культур сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), вирощуваних з азотонакопичувачами на рекультивованих землях Тарнопільський П. Б. Growth and condition of Scots pine (Pinus sylvestris L.) forest plantations grown with nitrogen-fixing plants on recultivated lands ЛІСОВІДТВОРЕННЯ, АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ
Способи рубок і обсяги заготівлі деревини в гірських лісах Українських Карпат Парпан В. І., Гудима В. Д., Парпан Т. В. Cutting methods and volumes of timber harvesting in mountain forests in Ukrainian Carpathians ЕКОЛОГІЯ І МОНІТОРИНГ

Сторінки