128 Випуск Збірника Наукових Праць "Лісівництво І Агролісомеліорація"

Українська

Повний текст збірника /Full text of the issue  

Назва статті Автори Резюме англійською мовою Розділ
Поширення ясена звичайного у лісових насадженнях лісостепової частини Харківської області Борисова В. Л. Spread of European ash in forest stands of the forest-steppe part of Kharkiv region ЛІСІВНИЦТВО
Деревостани тополі та осики в Україні Висоцька Н. Ю., Ткач В. П. Poplar and aspen stands in Ukraine ЛІСІВНИЦТВО
Типологічна та просторова структура штучних дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву та їхнє відновлення Кобець О. В., Ткач В. П. Typological and spatial structure of artificial oak stands of the Velikoanadolsky forest area and their regeneration ЛІСІВНИЦТВО
Стан, продуктивність та товарно-сортиментна структура природних дубових деревостанів Сумщини Луначевський Л. С., Тарнопільський П. Б., Румянцев М. Г., Чигринець В. П. State, productivity, merchantability, and assortment structure of natural oak stands in Sumy region ЛІСІВНИЦТВО
Обобщение результатов лесотипологических исследований последних лет. Лесотипологическая классификация климата Мигунова Е. С. Summary of forest typology studies in recent years. Forest typology classoification of climate ЛІСІВНИЦТВО
Стан і продуктивність лісостанів дуба звичайного в умовах Лісостепу Харківщини Пивовар Т. С., Пастернак В. П., Яроцький В. Ю., Букша М. І. State and productivity of oak stands in Forest-Steppe of Kharkiv region ЛІСІВНИЦТВО
Особливості формування і відтворення природних лісостанів дуба звичайного Лівобережного Лісостепу України Румянцев М. Г., Солодовник В. А., Чигринець В. П., Луначевський Л. С., Кобець О. В. Features of formation and regeneration of natural oak forest stands of the Left-bank Forest-Steppe of Ukraine ЛІСІВНИЦТВО
Фітоіндикація екологічних режимів едафотопів для створення лісових культур дуба звичайного (Quercus robur L.) Тарнопільська О. М. Fitoindication of edaphotope ecological regimes for creation of English oak (Quercus robur L.) forest plantations ЛІСІВНИЦТВО
Санітарний стан букових лісостанів Національного природного парку «Зачарований край» Шишканинець І. Ф. Sanitary state of beech stands in National Natural Park “Zacharovanyy Kray” ЛІСІВНИЦТВО
Results of 50-year testing of progenies of English oak plus-trees and best trees Los S. A. Results of 50-year testing of progenies of English oak plus-trees and best trees СЕЛЕКЦІЯ І ДЕНДРОЛОГІЯ
Досвід створення лісових культур дуба звичайного сіянцями із закритою кореневою системою в ДП «Харківська ЛНДС» Тарнопільський П. Б., Даниленко О. М., Гупал В. В., Мостепанюк А. А., Гладун Г. Б. English oak forest plantations creationg experience with the use of containerized seedlings in Forest Enterprise “Kharkivska Forest Research Station” ЛІСОВІДТВОРЕННЯ, АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ
Вирощування контейнерних сіянців дуба звичайного з використанням субстратів різного складу Гупал В. В. Growing of containerized oak seedlings using substrates of different composition ЛІСОВІДТВОРЕННЯ, АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ
Багатство, таксономічна структура та репрезентативність флористичного різноманіття лісових територій Бондарук М. А., Целіщев О. Г. Richness, taxonomic structure and representativeness of floristic diversity of forest areas ЕКОЛОГІЯ І МОНІТОРИНГ
Особливості посткатастрофічної пірогенної динаміки живого надґрунтового покриву соснових фітоценозів у Лісостепу України Ворон В. П., Мельник Є. Є. Peculiarities of postcatastrophic pyrogenic dynamics of the living ground cover in the forest-steppe pine phytocoenosis of Ukraine ЕКОЛОГІЯ І МОНІТОРИНГ
Почвообразующие породы и плодородие почв Мигунова Е. С. Parent rocks and soil fertility ЕКОЛОГІЯ І МОНІТОРИНГ

Сторінки