127 випуск збірника наукових праць "Лісівництво і агролісомеліорація"

Українська

Повний текст збірника /Full text of the issue 

Назва статті Автори Резюме англійською мовою Розділ
Лесотипологическая классификационная система и пути ее совершенствования Мигунова Е. С. Forest typological classification system and ways of its improvement ЛІСІВНИЦТВО
Лісовідновлення у соснових деревостанах після проведення перших прийомів рубок переформування Жежкун А. М., Порохняч І. В. Regeneration in pine stands after the first conversion felling ЛІСІВНИЦТВО
Гідрологічна роль лісистості водозборів Передкарпаття Олійник В.С., Ткачук О. М. Hydrological role of forest cover of Precarpathian region ЛІСІВНИЦТВО
Особливості росту та формування штучних дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву Ткач В. П., Кобець О. В. Features of growth and formation of artificial oak stands on Velykoanadolsky forest area ЛІСІВНИЦТВО
Особливості природного насіннєвого відновлення в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу Ткач В. П. , Румянцев М. Г., Чигринець В. П., Лук’янець В. А., Кобець О. В. Features of natural seed regeneration in fresh maple-lime oak forest in the Left-bank Forest-Steppe ЛІСІВНИЦТВО
Вплив освітлень і прочищень на формування природних букових молодняків Закарпаття Шишканинець І. Ф. Thinning and cleaning effect on formation of natural beech saplings in Transcarpathia ЛІСІВНИЦТВО
Оцінювання плюсових і найкращих дерев дуба звичайного за ростом і розвитком 20-річних потомств Лось С. А. Evaluation of plus and the best oak trees by their 20 years old progenies growth and development СЕЛЕКЦІЯ І ДЕНДРОЛОГІЯ
Результати обстеження деяких перспективних інтродуцентів у ДП «Харківська ЛНДС» Мусієнко С. І. , Луначевський Л. С., Лук’янець В. А. Results of іnspectіon of some perspectіve іntroduced specіes at the State Enterprіse “Kharkіv Forest Research Statіon” СЕЛЕКЦІЯ І ДЕНДРОЛОГІЯ
Популяційна мінливість дуба звичайного за ростом та якістю стовбурів у 30-річних географічних культурах Самодай В. П. Englіsh oak populatіon varіabіlіty by growth and stem qualіty іn 30-year-old provenance trіal plantatіons СЕЛЕКЦІЯ І ДЕНДРОЛОГІЯ
Результати й перспективи інтродукційного випробування видів родини Taxodiaceae F. W. Neger у Ботанічному саду Національного університету біоресурсів і природокористування України Слюсар С. І., Маєвський К. В. The results and prospects of introductive testing of representatives of TaxodiaceaeF. W. Neger family in the Botanical Garden ofNational University ofLife and Environmental Sciences of Ukraine СЕЛЕКЦІЯ І ДЕНДРОЛОГІЯ
Оцінювання сортів і клонів фундука селекції Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького в ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки» Слюсарчук В. Є. Еvaluation of hazelnut clones and sorts of Ukrainian Research Institute of Foresty and Forest Melioration breeding in the “Veseli Bokovenky” Experimental Breeding Dendrologic Forestry Center СЕЛЕКЦІЯ І ДЕНДРОЛОГІЯ
Мінливість морфо-анатомічних ознак хвої сосни звичайної Терещенко Л. І. Variability of morphological and anatomical features of Scots pine needles СЕЛЕКЦІЯ І ДЕНДРОЛОГІЯ
Особливості проявів несприятливих природних явищ в агроландшафтах південно-східної частини байрачного Степу та роль захисних лісових насаджень у їх запобіганні Біла Ю. М., Ткач Л. І. Peculiarities of adverse environmental effects’ manifestations in agricultural landscapes of southeastern ravine steppe and the role of protective forest plantations in their prevention ЛІСОВІДТВОРЕННЯ, АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ
Інтенсивність росту часткових культур дуба звичайного при суцільному способі реконструкції насадження у лісостеповій частині Харківської області Ведмідь М. М., Мусієнко С. І., Угаров В. М., Яценко С. В. Growth intensity of partial plantations of common oak in conditions of total stand reconstruction in the forest-steppe part of Kharkiv region ЛІСОВІДТВОРЕННЯ, АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ
Полезахисне лісорозведення у Херсонській області: стан та перспективи Стрельчук Л. М. Field-protective afforestation in Kherson region: state and prospects ЛІСОВІДТВОРЕННЯ, АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ

Сторінки