126 випуск збірника наукових праць "Лісівництво і агролісомеліорація".

Українська

Повний текст збірника /Full text of the issue  

 

Назва статті Автори Резюме англійською мовою Розділ
Роль УкрНДІЛГА у розвитку української лісової науки Ткач В. П., Мєшкова В. Л. The role of URIFFM in the development of Ukrainian forest science ЮВІЛЕЇ
Родоначальник степного лесоведения и агролесомелиорации (к 150-летию со дня рождения Г. Н. Высоцкого) Ткач В. П., Мигунова Е. С. Founder of steppe afforestation and forest melioration (In honor of Georgiy Vysotsky’s 150th birthday) ЮВІЛЕЇ
Внесок професора П. С. Пастернака у розвиток лісівничої науки Ворон В. П. Contribution of professor P.S. Pasternak in forest science development ЮВІЛЕЇ
Дослідні рубки переформування у соснових деревостанах Східного Полісся Жежкун А. М. Experimental conversion fellings in pine stands of East Polissya ЛІСІВНИЦТВО
Санітарний стан дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву Кобець О. В. Sanitary condition of oak stands of the Velikoanadolsky forest area ЛІСІВНИЦТВО
Наближене до природи лісівництво – основа сталого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні (досвід України і Словаччини) Криницький Г. Т., Чернявський М. В. Close to nature forestry is the basis of sustainable forest management in the Carpathian region (experience of Ukraine and Slovakia ЛІСІВНИЦТВО
Якісні показники компонентів фітомаси стовбура та крони дерев основних лісоутворювальних порід Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» Лакида П. І., Мельник О. М. Qualitative characteristics of trunk phytomass and crown components of forest-forming species of National Natural Park «Prypiat-Stokhid» ЛІСІВНИЦТВО
Вплив рубок догляду різної інтенсивності на таксаційні показники дубових деревостанів в умовах свіжого груду Луначевський Л. С., Лук’янець В. А., Мусієнко С. І. Effect of thinning of different intensity on the taxation parameters of oak stands in fresh fertile conditions ЛІСІВНИЦТВО
Silver birch (Betula pendula Roth) in the forests of the Left-bank Forest Steppe of Ukraine Meshkova V. L., Koshelyaeva Y. V. Silver birch (Betula pendula Roth) in the forests of the Left-bank Forest Steppe of Ukraine ЛІСІВНИЦТВО
Висотно-поясні закономірності водорегулювальної ролі лісових ґрунтів Карпат Олійник В. С., Ткачук О. М., Блистів В. І. Altitude-zone laws of the water-regulating role of Carpathians forest soils ЛІСІВНИЦТВО
Смолопродуктивність сосни звичайної із різним типом просторового розміщення дерев в умовах Малого Полісся Осадчук Л. С. Resin productivity of scots pine at different type of spatial distribution of trees in Small Polissya ЛІСІВНИЦТВО
Особливості попереднього поновлення деревних порід в умовах сухої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу Румянцев М. Г. Features of advance regeneration of tree species in dry maple-lime oak forest in the Left-bank Forest-Steppe ЛІСІВНИЦТВО
Вплив типів лісорослинних умов на запас деревини лісоутворювальних порід степового Придніпров’я України Ситник C. А., Ловинська В. М. The impact of forest site types on the stand volume of forest-forming species of the steppe Dnieper region of Ukraine ЛІСІВНИЦТВО
Типологічна структура лісів водозборів річки Сіверський Донець Ткач Л. І., Бондар О. Б. Typological structure of the Siversky Donets river catchment forests ЛІСІВНИЦТВО
Вплив лісовідновних рубок на процеси відтворення природних соснових лісів Північного Степу Ткач В. П., Тарнопільська О. М., Манойло В. О. Influence of forest renewal fellings on the processes of the natural pine forest reproduction in the Northern Steppe ЛІСІВНИЦТВО

Сторінки