125 випуск збірника наукових праць "Лісівництво і агролісомеліорація".

Українська

Повний текст збірника /Full text of the issue 

Назва статті Автори Резюме англійською мовою Розділ
Природне відновлення ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.) у лісах північного мегасхилу Українських Карпат Гудима В. Д., Гайда Ю. І., Гудима В. М., Яцик Р. М. Natural regeneration of spruce (Picea abies (L.) Karst.) in the forests on the north megaslope of Ukrainian Carpathians ЛІСІВНИЦТВО
Суцільні санітарно-оздоровчі заходи на території природно-заповідного фонду ДП «Цуманське лісове господарство» Кичилюк О. В., Войтюк В. П., Гетьманчук А. І., Андреєва В. В. Clear forestry sanitation in the teritory of nature reserve fund of State Enterprise «Tsumanske Forestry» ЛІСІВНИЦТВО
Особливості функціонування соснових деревостанів Придніпровського Північного Степу України Лакида П. І., Ловинська В. М. Peculiarities of functioning of pine stands of Pridneprovsky Northern Steppe of Ukraine ЛІСІВНИЦТВО
Особливості таксаційної структури деревостанів Robinia pseudoacacia L. Придніпровського Північного Степу України Лакида П. І., Ситник C. А. Peculiarities of forest inventory structure of Robinia pseudoacacia L. stands in Dnieper Northern Steppe of Ukraine ЛІСІВНИЦТВО
Залежність якісної структури стовбурів модрини сибірської від густоти культур у Лівобережному Лісостепу України Орловський В. К. Dependence of quality structure of Larix sibirica Led. trunks on plantation density in the Left-bank Forest-Steppe of Ukraine ЛІСІВНИЦТВО
Якісні характеристики деревини сосни звичайної та фітомаса сосняків Лісостепу Харківщини Пастернак В. П., Назаренко В. В., Карпець Ю. В. The qualitative characteristics of Scots pine wood and phytomass of pine stands in Forest-Steppe in Kharkiv region ЛІСІВНИЦТВО
Підвищення біологічної стійкості ялинових культур Новгород-Сіверського Полісся рубками догляду Порохняч І. В. Improvement of biological stability of young spruce stands by tending felling ЛІСІВНИЦТВО
Динаміка показників і відносної продуктивності крон штучних соснових деревостанів різної густоти в Степовій зоні Тарнопільська О. М. Dynamics of indexes and relative productivity of crowns of artifical Scots pine stands in different density regimes in Steppe zone ЛІСІВНИЦТВО
Стан і життєздатність дуба в Лісостепу України Ткач В. П., Купріна Н. П., Лук’янець В. А. Condition and viability of oak in the Forest-Steppe of Ukraine ЛІСІВНИЦТВО
Результати дослідів з переформування ослаблених порослевих дубових насаджень Лівобережного Лісостепу України Ткач В. П., Лук’янець В. А., Купріна Н. П., Румянцев М. Г. The results of studies on weakened coppice oak stands reformation in the Left-bank Forest-Steppe of Ukraine ЛІСІВНИЦТВО
Букові праліси НПП «Синевир»: лісознавчий та созологічний аспекти Устименко П. М., Дубина Д. В. Primeval beech forests in the territory of the National Nature Park “Synevir”: forest science and sozological aspect ЛІСІВНИЦТВО
Формове різноманіття та санітарний стан ялини (Picea abies (L.) Karst.) в основних типах лісу Українських Карпат Шпарик Ю. С. Form diversity and health condition of norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in the main forest types of Ukrainian Carpathians ЛІСІВНИЦТВО
Рост и качество семян кедрового стланика и сосны кедровой корейской в условиях юга Дальнего Востока Острошенко В. В., Острошенко Л. Ю., Акимов Р. Ю., Острошенко В. Ю. The viability of seeds of dwarf pine and Korean pine in conditions of the south of the Far East СЕЛЕКЦІЯ І ДЕНДРОЛОГІЯ
Варіабельність довжини хвої інтродукованих представників роду Pinus L. у Лівобережному Степу України Соломаха Н. Г. Variability of needle length of introduced Pinus L. species in the Left-Bank Steppe of Ukraine СЕЛЕКЦІЯ І ДЕНДРОЛОГІЯ
Особливості створення плантацій тополі в умовах вологого сугруду Фучило Я. Д., Сбитна М. В., Фучило Д. Я. Features of creation of poplar plantations in moist sandy clay soil conditions СЕЛЕКЦІЯ І ДЕНДРОЛОГІЯ

Сторінки