ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

Редакція збірника наукових праць «Лісівництво і агролісомеліорація» (УкрНДІЛГА, Пушкінська 86, м. Харків, 61024, Україна) приймає до друку оригінальні статті, а також короткі доповіді, оглядові статті з лісівництва та лісознавства та суміжних наук.

Рукописи, подані для публікації, надходять до відповідального секретаря, який проводить первинне оцінювання щодо відповідності формальним вимогам. Стаття повинна відповідати вимогам політики збірника наукових праць «Лісівництво і агролісомеліорація» та правилам підготування статей та наукових робіт перед публікацією. Рукописи, які не відповідають діючим вимогам, не реєструються та не приймаються для подальшого розгляду, про щоавтор отримує повідомлення.

Усі статті, крім оглядів та інформаційнихповідомлень, рецензують не менше двох рецензентів. Для поліпшення якості процесу розгляду залучають незалежних експертів. Рецензенти надають рецензію в письмовій формі. Експерти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукове значення. Процес рецензування статті є конфіденційним та анонімним. Рецензування базується на тому, що інформація про статтю (умови отримання, зміст, особливості та етапи рецензування, коментарі рецензентів та остаточне рішення щодо публікації) не розкривається нікому, крім авторів та рецензентів.

Автора повідомляють про результати рецензування та точку зору редакційної колегії електронною поштою. Якщо рецензент вказує на необхідність зробити певні виправлення в статті, відповідальний секретар надсилаєїї автору з пропозицією врахувати коментарі та зауваження під час підготовки оновленої версії статті або, у разі незгоди, обґрунтовано спростувати їх. Додоопрацьованої статті автор додає лист, в якому містяться відповіді на всі зауваження та пояснюються всі зміни, внесені в текст. Перероблена версія знову надається рецензенту для прийняття рішення та підготування обґрунтованого висновку про можливість опублікування. Якщо рецензенти розходяться в поглядах, статтю надсилають третьому рецензенту. Редакційна колегія ухвалює остаточне рішення щодо можливості публікації. Редактори залишають за собою право вносити необхідні зміни до тексту (незначні стилістичні або формальні виправлення, які не впливають на зміст статті, роблять без узгодження з автором).

Критерії відбору статей

Редакція публікує тільки наукові статті, тобто такі, що репрезентують результати оригінального дослідження емпіричного, теоретичного, технічного чи аналітичного характеру, які містять аналіз поточного стану знань, методологію дослідження, опис процесу дослідження, його результати та висновкий перелік цитованої літератури, а також статті полемічного та оглядового характеру.

 

Українська